Trang chủ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Muốn thiết kế được website, các bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu hướng dẫn.
Hãy download các tài liệu sau đây (file Word):

Bài 1: Lời nói đầu
Bài 2: Quản lý website
Bài 3: Thiết kế trang web (cơ bản)
Bài 4: Thiết kế trang web (nâng cao)
Bài 5: HTML (sử dụng Word và Frontpage để soạn nội dung)